social images

#선팔

선팔 Images and Videos on Instagram

Advertisement
Advertisement
세상에서 제일 슬픈 일 중에 하나가
사랑하는 사람의 이름을 불러도 대답이 없을 때야. 
맛있는 것도 사주고,
경치 좋은 곳도 구경시켜 주고 싶은데
그 사람이 이 세상에 없을 때란 말이야. 
오늘이 그 사람을 사랑할 수 있는
마지막 날일 수도 있고
오늘이 사랑을 받는 마지막 날일 수도 있어. 
그러니 이 핑계 저 핑계 대면서
사랑 표현을 내일로 미루지 마. 
내일은 상상 속에만 있는 거야.
아무도 내일을 살아 본 사람은 없어.
세월이 가도 매일 오늘만 사는 거야. 
사랑도 오늘뿐이지 내일 할 수 있는 사랑은 없어. 
양순자 저, '인생9단'
세상에서 제일 슬픈 일 중에 하나가 사랑하는 사람의 이름을 불러도 대답이 없을 때야. 맛있는 것도 사주고, 경치 좋은 곳도 구경시켜 주고 싶은데 그 사람이 이 세상에 없을 때란 말이야. 오늘이 그 사람을 사랑할 수 있는 마지막 날일 수도 있고 오늘이 사랑을 받는 마지막 날일 수도 있어. 그러니 이 핑계 저 핑계 대면서 사랑 표현을 내일로 미루지 마. 내일은 상상 속에만 있는 거야. 아무도 내일을 살아 본 사람은 없어. 세월이 가도 매일 오늘만 사는 거야. 사랑도 오늘뿐이지 내일 할 수 있는 사랑은 없어. 양순자 저, '인생9단' #오오티디 #daily #언팔 #셀피 #블로그 #셀카 #일상 #fff #명언 #맞팔 #selfie #선팔 #일상스냅 #데일리 #주말 #글귀 #인친 #selca
0
1
GAINTRICKS ! —
1. Must follow @gomezchics ( checking it ; liar will get blocked )
—
2. Like and comment "ifb" on this post and follow everyone who likes and comments under this post !
—
3. Turn on post notification for a next round and HAPPY GAINING !
GAINTRICKS ! — 1. Must follow @gomezchics ( checking it ; liar will get blocked ) — 2. Like and comment "ifb" on this post and follow everyone who likes and comments under this post ! — 3. Turn on post notification for a next round and HAPPY GAINING ! #like4like #gainpost #광주 #졸려 #gaintrain #justinbieber #팔로우 #gainparty #옷스타그램 #여름 #gaintrick #셀카 #반가워 #일상 #아침 #얼스타그램 #셀스타그램 #잘자요 #맞팔 #하늘 #선팔 #arianagrande #데일리룩 #selenagomez #데일리 #굿밤 #taylorswift #주말 #안녕 #저녁
0
1
Giữa tôi và cậu ấy chỉ tồn tại một khoảng cách ngắn ngủi nhưng như thể là ảo ảnh qua khe hở thời gian, cho dù nhìn thấy ngay trước mắt cũng không cách nào chạm tới được
.

#선팔하면맞팔 #맞팔 #선팔 #포토 #셀카 #주말 #홍대 #구름 #혼자 #아이폰 #좋아요 #인스타그램 #생각 #환영 #먹스타그램 #오늘 #어제 #아침 #토요일 #오오티디 #코스트코 #카메라 #스냅 #맛스타그램 #얼스타그램
Giữa tôi và cậu ấy chỉ tồn tại một khoảng cách ngắn ngủi nhưng như thể là ảo ảnh qua khe hở thời gian, cho dù nhìn thấy ngay trước mắt cũng không cách nào chạm tới được . #코스트코 #오오티디 #포토 #카메라 #혼자 #좋아요 #오늘 #홍대 #선팔하면맞팔 #토요일 #생각 #인스타그램 #구름 #환영 #셀카 #아침 #먹스타그램 #얼스타그램 #맞팔 #선팔 #스냅 #맛스타그램 #어제 #주말 #아이폰
98
3
あと少しでエーネだぁぁ☺︎
会えるぞおお!楽しみすぎて、、
・
画像はSMTにぱくちゃと行ったとき❤︎戻りたいンゴ
・
・
・
#exo #エクセルさんと繋がりたい #exolと繋がりたい #exol
・
・
・
#me #selca #セルカ #나 #셀카 #셀피 #패션 #사진 #사진스타그램 #셀스타그램 #00년생 #찍스타그램 #고3 #자연 #fashion #korea #오오티디 #dailylook #팔로우 #맞팔 #선팔 #소통 #맞팔해요 #소통해요
0
0
Loading...